Semper stoppar försäljning babysemp 1 drickfärdig från butik

Semper har stoppat försäljning av den nya BabySemp 1 drickfärdiga tetran. Anledningen är att man har upptäckt rester av upphettat mjölkprotein i vissa paket som ser ut som bruna prickar. De har inte någon negativ hälsopåverkan, men produktens utseende är inte enligt Sempers kvalitetsstandard och därför väljer man att återkalla från grossist och butik.

Produkten är alltså inte farlig och går att äta som vanligt. Den ser bara inte ut som den brukar. Man har inte gått ut och återkallat produkten från familjer som redan köpt den. Om du upptäcker bruna prickar i babysemp 1 drickfärdiga tetror kan du få pengarna tillbaka. Läs mer här.

Publicerat i Övrigt | Lämna en kommentar

Skrämselpropaganda på DN Debatt

napp

Foto: Sara Scholtens

Det här är en replik på repliken  ”Socialstyrelsen driver politik på bekostnad av barns hälsa” som publicerades i DN 20/10. Där hävdar initiativtagarna till föräldraupproret Hållbar familjepolitik nu att Socialstyrelsens omformulering av rekommendationen angående nappanvändning för nyfödda på sikt riskerar att öka den psykiska ohälsan bland unga i Sverige. En absurd, och forskningsmässigt helt ogrundad slutsats.

Eftersom DN inte tar in repliker på repliker så publicerar vi den istället här.

Först och främst: anknytning är inget som ammas fram. Man kan fråga sig om artikelförfattarna alls har läst anknytningsteori med tanke på de närmast absurda påståenden de använder som argument mot Socialstyrelsens omformulering av napprekommendationen. De drar till och med den egna långsökta slutsatsen att om napp från födseln skulle påverka amningen, så skulle anknytningen i teorin kunna påverkas och i så fall skapa psykisk ohälsa hos unga vuxna.

Begreppet anknytning avser barnets sökande efter en närhetsrelation till sin eller sina vårdare. En av hörnstenarna i anknytningsteori är att närhetsrelationen inte baseras på att omvårdnadspersonerna förknippas med mat. Det som bestämmer anknytningens kvalité är omvårdnadspersonernas lyhördhet för barnets behov, och det är där nyckeln ligger, inte i hur det matas.

Men anknytning är ett begrepp som på senare tid har ”kapats” av en mängd rörelser som använder det för att främja sina egne syften. Det är ett tacksamt uttryck som väcker starka känslor hos föräldrar. Det antas också ofta att amning ”främjar anknytningen” och det lyfts ofta fram som en fördel på till exempel MVC, BB och på amningsmottagningar.

Men att amning skulle påverka anknytning saknar empiriskt stöd. Det finns ingenting som säger att bara för att barnet hålls mot ett bröst och dricker bröstmjölk så blir anknytningsrelationen trygg. Barn som inte ammas får lika bra anknytning som andra, och barn riskerar inte psykisk ohälsa för att de inte ammas. En färsk studie som jämförde syskonpar där den ena ammats och den andra fått modersmjölksersättning visade inga påtagliga skillnader mellan det ammade och det flaskmatade barnet.

Debattörerna menar att Socialstyrelsen motarbetar WHO:s rekommendationer om helamning i sex månader och delamning upp till två år, men vi anser att WHO:s rekommendationer är daterade och inte längre fungerar som argument i vår del av världen där vi har rent vatten, god hygien och andra ekonomiska förutsättningar. Modersmjölkersättning är ett fullvärdigt alternativ som tillgodoser hela barnets behov. Vill man argumentera för amning finns det många bättre argument att ta till. Så som att det är enkelt och praktiskt när det funkar, man har alltid maten med sig, perfekt tempererad och att man slipper släpa på flaskor och pulver var man än går.

Det finns till och med meta-analyser av kombinerade studier som visade att napp hos friska ammande spädbarn inte hade någon effekt på andelen spädbarn som uteslutande ammades. Att måla upp en bild av att det är nappen som ligger bakom psykisk ohälsa bland barn är i detta sammanhang ren skrämselpropaganda.  Om napp så bara kan rädda ett barn från att dö i plötslig spädbarnsdöd är rekommendationen befogad.

Johanna Stenius, journalist och författare till boken Nödrop från lyckobubblan: en bok om att vara förälder 
Petra Jankov Picha, journalist och författare till boken Att flaskmata
Tillsammans driver de podcasten ”Den oklippta versionen”.

 

Publicerat i amnings- och flaskmatningspolitik, Debatt | Lämna en kommentar

Förbättrad modersmjölksersättning – ingen skillnad jämfört med ammade barn

Igår damp det ner ett pressmeddelande från Semper om en ny och förbättrad modersmjölksersättning för spädbarn.

Svensk forskning, TUMME-studien, som jag skrivit om tidigare, visar att om man tillsätter mjölkfett i modersmjölksersättningen kan man minska antalet öroninfektioner och förbättra den kognitiva utvecklingen hos barn som inte ammas.

Mjölkfettet innehåller flera ämnen  som är viktiga för nervsystemet och immunförsvaret och därför ändrar nu Semper sina modersmjölksersättningar och tillsätter mjölkfettkulemembran.

I studien som gjordes jämförde man 80 barn som fick den nya modersmjölksersättningen, 80 barn som fick vanlig ersättning och 80 barns om enbart ammades. Barnen har följts fram till de fyllt ett år och man kunde se att barnen som fick den nya berikade ersättningen hade en kognitiv förmåga och intellektuell förståelse likvärdig med de barn som ammades. Dessutom var antalet öroninflammationer mycket mindre frekvent i gruppen med den nya modersmjölkersättning jämfört med de som fick den vanliga. Det var ingen skillnad alls när man jämförde med ammade barn.

De nya BabySemp-ersättningar kommer att finnas i affärerna från och med vecka 42. Läs mer på Semper Barnmat.

Här kan man läsa hela forskningsresultatet:
Niklas Timby.  “Effects of feeding term infants low energy low protein formula supplemented with bovine milk fat globule membranes” Avhandling Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för klinisk vetenskap, Pediatrik.

Publicerat i Forskning, Modersmjölksersättning | Lämna en kommentar

Semper INFORMERAR – och det är inte bara skopan som är ny!

semperIdag informerade barnmatstillverkaren Semper att de ändrar recept i samtliga BabySemp-ersättningar. Detta har som följd att man måste använda den nya skopan som följer med förpackningen när man tillreder ersättningen, då den gamla skopan inte längre ger korrekt mått vid tillredning.

Semper har nu informerat om dennna ändring både på Facebook och på deras hemsida.  Äntligen släpper tillverkarna sargen och informerar om viktiga ändringar i modersmjölkersättningen och nya doseringar. Vilken seger för flaskmatande föräldrar! Som vi kämpat.

Tidigare har det varit helt tyst eftersom tillverkarna är rädda att bryta mot WHO-koden och mot marknadsföringsöverenskommelsen som legat. Nu vågar Semper trots lagstiftning berätta att man ändrat i receptet och ändrat skopan och tydligt informerar så ingen kan dosera fel (vilket hände för ett par år sen). Se gärna detta blogginlägg från 2012 eller detta från 2013.

Då var det många föräldrar som blev arga, eftersom ersättning som tillreds med felaktig skopa kan innehålla för mycket eller för lite pulver i förhållande till vattnet, vilket kan leda till undernäring eller förstoppning hos spädbarn. Semper gick då inte ut med information eftersom de inte ville bryta mot den dåvarande branschöverenskommelsen, som de trodde även innefattade viktig information till konsumenterna. Nu gör de alltså en helomvändning och informerar allmänheten att man måste använda den nya skopan.

Det man sen inte berättar utåt, men för sjukvårdspersonal är att receptet är ändrat efter forskning där man berikat ersättningen med komponenter som liknar bröstmjölken och kan för första gången presentera en modersmjölksersättning som även kan efterlikna bröstmjölkens effekter!

Det nya receptet som Semper endast nämner lite hastigt i sin information är ett direktresultat av forskning som har bedrivits vid Umeå universitet – den så kallade TUMME-studien.

”Forskargruppen har designat en ny modersmjölksersättning med mindre energi- och proteininnehåll samt tillsats av biologiskt aktiva ämnen, MFGM (Milk Fat Globule Membrane). Hypotesen är att med den nya modersmjölksersättningen kommer barn som inte kan ammas att skilja sig mindre från bröstmjölksuppfödda barn vad gäller tillväxt, utveckling och risk för akut samt framtida sjuklighet.”

och från Sempers egen hemsida kan man också läsa (om man klickar i och säger att man tillhör vården):

”Resultaten [av TUMME-studien] som bland annat visar att den intellektuella förståelsen och kognitiva förmågan var likvärdig hos de barn som fick berikad ersättning och de barn som ammades, tolkas som att MFGM innehåller ämnen som är nödvändiga för utvecklingen av såväl nervsystem som immunförsvar.

BabySemp först med MFGM!

Den huvudsakliga fettråvaran i modersmjölksersättning har fram till idag oftast varit vegetabiliskt fett. Inspirerad av TUMME-studiens resultat innehåller nya BabySemp även mjölkfett och dessutom har nya BabySemp, som första modersmjölksersättning, berikats med MFGM.
MFGM innehåller många biologiskt aktiva ämnen som även finns i bröstmjölk. Det övriga innehållet av GOS (galakto-oligosackarider), nukleotider och omega 3 & 6, är detsamma som i tidigare BabySemp 1.

Fram till idag har utvecklingen av modersmjölksersättningar strävat efter att efterlikna bröstmjölkens innehåll. Nu kan vi för första gången presentera en modersmjölksersättning som även kan efterlikna bröstmjölkens effekter.”

Skillnaderna mellan ammade och flaskmatade barn är redan små här i Sverige och i övriga industriländer, något som bekräftas av Probit-studien från 2001 eller syskonstudien som publicerades i vintras. Med den nya ersättningen minskas klyftan ytterligare. Detta är goda nyheter för flaskmatande föräldrar och deras barn.

De nya BabySemp-ersättningar kommer att finnas i affärerna från och med vecka 42. Läs mer på Semper Barnmat.

Andrea Nord, ordförande föreningen Flaskmatning i Sverige
Publicerat i amnings- och flaskmatningspolitik, Forskning, Modersmjölksersättning | Lämna en kommentar

Drickfärdig BabySemp1 kan vara svårt att få tag på

Wow. Att tjata på ersättningsföretagen lönar sig. Tidigare har man bara tigit, men nu skriver faktiskt Semper om produktstörningar och att drickfärdig BabySemp1 kan vara svårt att få tag på just nu men är på väg in i butikerna nästa, eller nästnästa vecka!

Läs mer här.

Publicerat i Modersmjölksersättning | Lämna en kommentar