Gravidmassage och massage i helhet

Gravidmassage

Att vänta barn är en fantastisk upplevelse och man önskar att alla som önskar skulle få uppleva det. Att vara gravid är något magiskt och aldrig någonsin får man väl så mångas händer på ens mage när den är synlig en bit in i graviditeten. Men det magiska har även en baksida som kan visa sig i smärtor i både ryggslut, höfter och andra ställen. Då är gravidmassage något som skulle kunna lindra. De kvinnor som bor i Stockholm kan välja flertal ställen som ger gravidmassage i Stockholmsområdet för att avhjälpa gravida kvinnors smärta.

Terapeutisk gravidmassage

Denna gravidmassage är rekommenderad av både läkare och barnmorskor. Terapeutisk gravidmassage kan bidra till att mycket av både smärta och spänningar både lindras och tas bort helt för den blivande mamman. Denna massage kan verkligen göra underverk.

Massage för igångsättning

Att få massage för att stimulera att förlossningen sätter fart har blivit vanligt idag. Förr om åren var detta mer nedtystat och inget man rekommenderade. Idag är det annat synsätt gällande detta. Även om det aldrig går att förutspå att det lyckas på alla kvinnor är det ändå flera kvinnor som säger att det fungerat.

Efter förlossningen

Även om ämnet vi tar upp här främst handlar om gravidmassage är det ändå värt att nämna att massage även kan underlätta mycket för kvinnan också efter förlossningen. En del kvinnor har mer smärta efteråt än andra och då kan massage verkligen göra livet lättare för den nyblivna mamman.

Massage i sin helhet

Massage i sin helhet

Massage överlag är en väldigt uppskattad present till någon och att ge det till någon som verkligen behöver det är mycket värdefullt och omtänksamt. Gravidmassage kanske kan räknas som ännu mer omtänksamt då en gravid kvinna kan ha det väldigt jobbigt med olika smärttillstånd som kan lindras oerhört mycket med massage.

Man kan tycka att många arbetsplatser med tungt fysiskt kroppsarbete där gravida kvinnor arbetar borde erbjuda gratis gravidmassage. Idag är det svårt att bli godkänd för sjukskrivning hos myndigheter och vad vore inte då mest humant om inte gravidmassage för dessa kvinnor. Många kvinnor kan ju få sina olika krämpor redan tidigt i graviditeten och så tidigt är det mycket svårt att kunna bli sjukskriven. Visst kan många arbetsplatser erbjuda tillfällig omplacering men långt ifrån alla arbetsplatser har den möjligheten och då vore kanske massage av detta slag vara en lyckad förmån.

Om man skulle vara intresserad av att själv jobba som massör för gravida finns det väldigt bra kurser för detta. Det kanske kostar en slant men är klart värt det om man är brinner för området. Efter att blivit godkänd efter kursslut kan man titulera sig som Diplomerad Gravidmassör. Då kan man även jobba med detta. För att antas till utbildningen krävs egentligen inga förkunskaper utan alla kan gå utbildningen även om det mest är inriktat för de som redan jobbar med människor i något serviceyrke, exempelvis vården.

Massage är inte bara bra för kroppen och dess smärtor utan är också väldigt bra själsmässigt. Massage kan bidra till att stress minskar och spänningshuvudvärk som är vanligt vid stress försvinner.Just därför är gravidmassage extra bra för blivande mammor utifrån den aspekten.

Bättre texter för flaskmatande föräldrar

Tillverkare av modersmjölksersättning måste följa lagen när de marknadsför sina produkter och det gäller inte bara hur de utformar sina förpackningar, utan även text på hemsidan, broschyrer och annan information riktad till kunder. Det kan vara  en svår balansgång att nå ut till flaskmatande föräldrar med information och samtidigt följa reglerna.

En del tillverkare har tolkat lagen mycket strängt och skriver formuleringar som går bortom det som krävs enligt lagen. Lagen kräver till exempel inte att företag ska ta ställning i amningsfrågan, upplysa om WHO-kodens innehåll eller förse sina kunder med tips och råd om amning. Många föräldrar har klagat om att de upplever att sådana texter är kränkande, moraliserande och icke-trovärdiga. Det vore bättre om tillverkarna kunde följa lagen men samtidigt respektera sina kunders integritet.

Föreningen Flaskmatning i Sverige har därför ett pågående projekt med att kontakta företag och myndigheter som skriver texter riktade till flaskmatande föräldrar. Målet är att förbättra dessa texter så att de blir mer neutrala och icke-moraliserande, men samtidigt följer reglerna för marknadsföring av ersättning. Företag ska förhålla sig på ett professionellt sätt gentemot sina kunder och inte skriva formuleringar som går bortom det som krävs enligt lagen.

För några veckor sedan träffade styrelseledamöter från föreningen Flaskmatning i Sverige representanter från företaget Semper på deras huvudkontor i Stockholm. Det blev en mycket givande diskussion där vi lärde oss lite mer om Semper och vi fick möjlighet att berätta mer ingående om några problematiska texter på Sempers hemsida och i en (numera utgången) broschyr som hette ”Ibland får man ta till det näst bästa”.

Mötet gav resultat och Semper har börjat tänka mer på hur deras texter uppfattas av sina flaskmatande kunder. De har bland annat ändrat ”varningstexten” som kom upp när man klickade på produktinformation för ersättning. Här kan man jämföra hur texten såg ut innan och efter.

Semperskylt

Föreningen Flaskmatning i Sverige kommer att kontakta samtliga tillverkare av ersättning i Sverige för att diskutera och förbättra texter riktade till flaskmatande föräldrar.

Livsmedelsverket : Amning skyddar inte mot glutenintolerans

Livsmedelsverket har gått ut med ett pressmeddelande om nya forskningsresultat som gäller introduktion av gluten till spädbarn.

Det viktigaste för att minska risken för glutenintolerans är att långsamt vänja spädbarn vid små mängder gluten. Tidpunkten för introduktion har inte så stor betydelse och inte heller att gluten introduceras under samtidig amning.

Vi har tidigare fått höra att bröstmjölk har en skyddande effekt mot utveckling av glutenintolerans och att man helst ska introducera gluten ”i skydd av amning”. Denna olyckliga formulering har vi skrivit om redan 2012 på Att Flaskmata efter intervju med professor Agnes Wold.  Wold har påpekat länge att bröstmjölk innehåller ingenting som ger något speciellt skydd mot utveckling av allergier eller glutenintolerans.

Nu backar Livsmedelsverket och skriver:

Även om amning inte minskar risken för glutenintolerans, är det bra att fortsätta amma eller ge modersmjölksersättning medan barnet lär sig äta vanlig mat. På så sätt får barnet en bra sammansättning av näringsämnen.

Därför ser vi fram emot att Livsmedelsverkets även ändrar texten under kostråd för spädbarn så fort som möjligt. Där kan man fortfarande läsa:

Om barnet får små mängder gluten medan det fortfarande ammas minskar risken för att barnet ska bli glutenintolerant.

och

Det är också viktigt att börja långsamt med gluten om ditt barn får modersmjölksersättning… Det kan också minska risken för glutenintolerans, även om långsam introduktion i samband med amning minskar risken mer.

Nej, det är inte pizza vi har i nappflaskan

Nappflaska

I slutet på förra veckan gjorde journalisten Johan Bergendorff ett stort reportage om amning. Reportaget som har beskrivits som ”förskräckligt vinklat och närmast hysteriskt” av Agnes Wold gav upphov till inte mindre än 5 inlägg på Sveriges Radio P1.

Om du har missat detta reportage får du gärna ta en titt på dessa länkar:

Agnes Wold var snabb med att svara med två egna debattinlägg på Göteborgs-Posten.

30 mars: Agnes Wold om amningshetsen i Sverige och Därför gör det inget om amningen inte fungerar.

Föreningen Flaskmatning i Sverige svarade också med ett eget debattinlägg på SVT Opinion. Andrea Nord om flaskmatning.

Låt mig börja med att poängtera att jag håller med om att kvinnor som vill amma behöver mer hjälp och stöd från vården för att de ska lyckas amma i den utsträckning de själva vill. Det här är något självklart som inte ska behöva motiveras genom att överdriva amningens fördelar eller att likställa flaskmatning med att ge barn pizza, skriver Andrea Nord.

Julklappstips från Röda korset

Röda korset bebis

Vill du göra skillnad och ge en gåva så kan är ett tips att köpa babypaketet från Röda Korset. Förut0m blöjor, tvättservetter, schampo med mera innehåller det också en nappflaska.

Genom att stödja Röda Korset hjälper du människor på flykt. Många av de tusentals människor som flyr till Europa är små barn och babypaketen ger föräldrarna bättre möjligheter att sköta om sina barn på vägen.

Ett babypaket kostar 220 kronor och du hittar det här.

Nestle lösenordsskyddar sina informationssidor

Nestlé
Så, då har Nestlé  fattat att föräldrar är smarta nog att klicka ja på knappen som frågar om de är vårdpersonal för att få information om modersmjölkesättning. Vad händer då? Öppnar man upp för att göra informationen mer tillgänglig och tar bort den där löjliga knappen?Nej. För att undvika att föräldrar kommer åt informationen, lösenordsskyddar Nestlé istället sidan.

Eftersom lagen om modersmjölkersättning säger att produkten endast ska ges på inrådan av medicinsk personal (BB, BVC, MVC, apotek, läkare etc) men ändå säljs i vilken mataffär som helst, har de flesta tillverkare av ersättning trott att de kommer undan med en knapp på sin hemsida där man svarar ja eller nej på frågan om man arbetar som vårdpersonal. Först när man klickar ja får man tillgång till sidorna med produktinformation om modersmjölkersättning.

Det är ju inte”rocket science” direkt att klicka ja trots att man bara är en ”vanlig” förälder. Det hela är ju mest ett spel för galleriet för att Riksdagen beslutat om en jättetokig lag, men nu väljer alltså Nestlé att lösenordsskydda sidorna.

Det är väldigt svagt att neka föräldrar viktig information som vårdpersonalen inte kan svara på eftersom de inte heller får adekvat komptensutveckling inom området och ofta vet föräldrarna redan mer än vårdpersonalen om olika produkter och hur de ska tillredas. Är det rätt sätt att tvingas besöka sin BVC för att dom då med lösenord ska gå in och läsa innantill från en hemsida? Är det inte bara att göra det krångligare för alla parter? Eller som en flaskmatande förälder skrev i en forum-grupp:

Vad då inte får användas utan rekommendation från sjukhuspersonal? Vad har dom med detta att göra?

Föräldrar som ger modersmjölkersättning är kunder! Behandla dem med respekt!

Amningen ökar igen – men stort bortfall i statistiken

Socialstyrelsen har idag publicerat sin årliga rapport om Amning och rökning i Sverige. Där beskrivs hur många barn som ammas vid olika åldrar. Under många års tid har amningen sjunkit i Sverige men i år har den fallande trenden avstannat.

Vid en veckas ålder ammades 96 procent av barnen i Sverige helt eller delvis, och vid två månader ammas 86 procent vilket är samma siffror som tidigare år men vid amningen av barn vid nio och tolv månaders ålder kan vi ses en svag ökning.

Däremot är det färre som rapporterat in statistik i år. Socialstyrelsen skriver: ”Jämfört med tidigare rapporter är årets resultat mer osäkra på grund av ofullständig inrapportering från Värmland, Uppsala och Stockholms läns landsting.”

Vad det beror på kan man bara spekulera i. En trend jag sett i olika forum kring flaskmatning är att föräldrar inte vill uppge på vilket sätt de matar sina barn eller vara med och bidra till statistiken. De anser att deras val av hur de matar sina barn är privat.

Uppdraget att samla in statistik över amning i Sverige idag ligger på BVC-mottagningarna. Det är därför det ständigt frågas om det ammas och förs in i journalerna vilket kan verka otroligt stressfullt för en del kvinnor. Upplevelserna om hur amningen funkar eller inte tas inte på allvar, man blir en siffra i statistiken. En del föräldrar vittnar om att man fått redogöra i centiliter om hur mycket man ammat och hur mycket barnet troligtvis fått i sig.
Det finns även dom som berättat att vissa BVC-sköterskor fuskat med statistik, skrivit att någon helammat fast man berättat att man ger flaska ibland.

Föräldrar tvingas svara på detaljerade frågor om sin amning, men när man frågar Nationella amningskommittén vad det finns för kvantitativa mål med amningsstatistiken i Sverige så svarar man att det finns det inte, eftersom det inte går att sätta den pressen på mammor eller på vårdpersonal att upprätthålla och nå sådana mål.

Så, amningsstatistiken borde förändras. Man borde lägga till uppgifter om vilken information man fått om amning och modersmjölksersättning, om man är nöjd med informationen och om man blivit väl bemött och respekterad. Och så tycker jag man borde fråga om man är nöjd med det sätt man matar sitt barn på, oavsett om det är bröst eller flaska, och att målet borde vara att 100% av föräldrar ska vara nöjda med hur  matningen går till.

Här kan man läsa mer om rapporten:

Amning påverkar inte IQ

Bebis
Jag är också smart!

En stor undersökning från Goldsmiths University of London har i dagarna kunnat visa att amning inte har någon som helst påverkan på barns IQ eller intelligens. 11 000 barn ingick i undersökningen.

Tidigare studier har visat ett visst samband mellan amning och intelligens men där sambandet snarare varit ärftliga. Föräldrar med högre IQ ammar i högre utsträckning.

Ett litet samband kunde ses hos ammade flickor i ålder två år som hade något högre IQ än sina icke-ammade kamrater men den skillnaden hade växt bort vid 16 års ålder.

De kognitiva förmågorna skiljer sig åt mellan barn och vuxna. Det är viktigt att identifiera faktorerna som ger upphov till skillnaderna men att amning som skulle ha betydelse i något så komplext som barns oliketer i IQ är mycket osannolikt, säger studiens co-leader Dr Sophie von Stumm.

Läs mer om studien här:

Läs också:

Amning ger inte smartare barn

I morse publicerades en stor artikel i flera medier om en ny brasiliansk studie som menar på att barn som ammats är intelligentare än barn som vuxit upp på modersmjölkersättning. Detta är inget nytt. Med jämna mellanrum dyker de här undersökningarna upp och medierna älskar att göra klickvänliga rubriker i stil med ”Ammade barn blir smartare” eller som denna gång då man även för in inkomst som en variabel. Ammar mer och dina barn kommer tjäna mer pengar!?

Problemet med sådana här rubriker är att de sällan tittar ner djupare i siffrorna som oftast konstaterar att högutbildade föräldrar ammar mer än lågutbildade, föräldrar med högt IQ ammar mer än föräldrar med lägre IQ och intelligens är något man ärver. Så det handlar inte om bröstmjölken utan om ett helt annat mönster.

Och så även i den här nya brasilianska studien som förkastas Agnes Wold, professor immunologi.
– Studien är helt meningslös, säger hon till SVT Nyheter. Om man ska mäta barnens IQ måste man även mäta föräldrarnas då det är den viktigaste faktorn. Vi vet att IQ är ärftligt så det är den faktorn som påverkar mest. Därför är det anmärkningsvärt att det inte har räknats in.

I studien har man alltså helt missat att justera för moderns IQ. När man gör det så ser man inga effekter av intelligens och amning. T ex den här studien gjord på ca 5500 barn som visade att bröstmjölken inte hade någon effekt på barnens intelligens. Inte heller PROBIT-studien med sina 13000 deltagare kunde visa någon signifikant skillnad i IQ-test.

Man får heller inte glömma att den brasilianska studien är gjord på barn för trettio år sen. Idag är modersmjölkersättningen bättre och har flera av de här fleromättade fettsyrorna tillsatta i sig. Läs mer om TUMME-projektet här.

Modersmjölkersättning lika bra som bröstmjölk

Bröstmjölk är inte bättre än modersmjölkersättning visar en ny studie från Ohio State University. Forskare har undersökt syskonpar där det ena barnet ammades och det andra gavs modersmjölkersättning och resultatet visar att det inte finns någon statistisk fördel för de ammande barnen utifrån elva olika jämförelseområden som bland annat fetma, astma, IQ och betende.

Studien är unik och jämför barn från samma familjer som rimligtvis har samma förhållanden för uppväxten. Tidigare har det varit svårt att jämföra barn som ammas med icke-ammande eftersom faktorer som föräldrars intelligens, socioekonomisk ställning med mera påverkat resultatet.

Resultatet av studien ställer de tidigare sanningarna om att bröstmjölk alltid är bäst lite på ända. I Ohio-studien fick forskarna ompröva idéen om att amning alltid resulterar i bättre hälsa för barnen. I 10 av de 11 utfallen var skillnaderna nära noll och i ett av utfallen, vad gäller astma, hade ammade barn till och med något sämre resultat än de flaskmatade.

Studien heter Is Breast Truly Best? Estimating the Effects of Breastfeeding on Long-term Child Health and Wellbeing in the United States Using Sibling Comparisons och är utförd av Cynthia G. Colen och David M. Ramey och publicerad i Social Science & Medicine 27 januari 2014.

Mer om undersökningen: