Flaskmatardagen 28 november

flaskaIdag har Föreningen Flaskmatning i Sverige instiftat Flaskmatardagen! Den firas 28 november varje år. Dagen har instiftats av för att uppmärksamma föräldrar och vården på att flaskmatning är ett fullgott alternativ till amning och att alla föräldrar är lika viktiga för sina barn oavsett hur man matar det.

Det har det snart gått 2 år sedan lagen om Marknadsföring av Modersmjölksersättning och Tillskottsnäring klubbades igenom i Riksdagen den 28:e november 2013. Medlemmar från gruppen Rätten att välja och från Föreningen Flaskmatning i Sverige var mycket aktiva i debatten som föregick beslutet. Vi skrev ett remissvar till Regeringskansliet och påtalade det orimliga i att lagstifta och stigmatisera flaskmatande föräldrar. Vi skrev brev till alla politikerna i Riksdagen och vädjade till deras sunt förnuft i denna fråga. Vi skrev också en debattartikel  i Aftonbladet. Aldrig tidigare har ämnet flaskmatning fått så mycket uppmärksamhet i svensk media som vid just denna tidpunkt. Tyvärr röstade Riksdagen för den nya lagen som trädde ikraft 1:a januari 2014. För att markera denna händelse utropade vi 28:e november till Flaskmatardagen.

Så här kan du delta:
– Använd vår lilla flaska på din profilbild genom att använda Twibbon
– Tagga dina bilder på barn som flaskmatas med #flaskmatning på Twitter och Instagram och Facebook.
– Dela andras bilder.
– Gå med i gruppen Rätten att välja flaskmatning på Facebook, en samlingsplats för folk som tycker att kvinnor ska ha fri tillgång till information om ersättning och att vården ska erbjuda kvinnor ett VAL om hur de matar sina spädbarn.
– Sätt upp information om Facebook och föreningens flaskmatningsgrupper på ditt lokala BVC eller MBC (Skriv ut affischen här pdf)
– Bli prenumerant på vårt nyhetsbrev Flaskposten (skicka din e-postadress hit: info@flaskmatningisverige.se).

Läs också den debattartikel jag och föreningens ordförande Andrea Nord skrev förra året där vi förklarar varför vården måste börja ta sitt ansvar för frågan på allvar. Den är fortfarande lika aktuell:
Vården måste ta sitt ansvar!

 

Publicerat i amnings- och flaskmatningspolitik | Lämna en kommentar

Nationella amningskommittén 2015: Socialstyrelsens kalldusch

Det här är del 2 av 2 blogginlägg som handlar om Nationella amningskommitténs möte 2015. Läs gärna del 1 först: Industriskräcken.

I den strategiska planen för samordning av amningsfrågor som antogs av Nationella amningskommittén 2012 låg uppdraget åt Socialstyrelsen att utforma ett ”vägledningsdokument för hälso- och vårdpersonal om uppfödning av spädbarn som både ska vara amningsfrämjande, rådgivande och ge stöd vid uppfödning med modersmjölksersättning.”

I vägledningen skulle också ingå att tydliggöra vilka vårdrutiner som främjar respektive motverkar amning. Ett bra dokument eftersom även flaskmatade föräldrar var inkluderade.

Förhoppningarna var stora. Särskilt från vår föreningen Flaskmatning i Sverige som nu äntligen kunde få ett nytt dokument att hänvisa till istället för de föreskrifter från 2008 där det klart och tydligt står att ”Modersmjölksersättning får endast ges till ett spädbarn efter det att det har gjorts en bedömning att ett sådant behov föreligger.”

Den här föreskriften har ställt till det för många då vårdpersonal inte förstått att i sitt uppdrag ingår att stötta föräldrar oavsett hur de matar sitt barn. Lagen som kom 2013 om förbud av marknadsföring av ersättning har ju inte heller precis förenklat möjligheterna att få information. Samtidigt har lagen gjort det än mer tydligt att det är helt nödvändigt att vårdpersonalen är utbildad i frågor om flaskmatning eftersom det nu står på alla paket att man ska rådgöra med vården innan man ger produkterna. Tyvärr har ingen utbildning inom flaskmatning eller ersättningsprodukter skett och kommer förmodligen inte ske heller eftersom Socialstyrelsen meddelade att de inte kunde fullfölja sin uppgift att skapa vägledningen för vårdpersonal eftersom de varken har tid eller resurser.

En kalldusch. Hela Nationella amningskommitténs existens började faktiskt ifrågasättas eftersom kommittén därmed inte kan åstadkomma någonting under den här perioden som strategin ska gälla och alla andra mål bygger på Socialstyrelsens vägledning. Socialstyrelsen menar att det finns information och att de ska se över de nuvarande föreskrifterna från 2008 och ”städa” i dessa, men det kan ske tidigast 2017 eftersom deras jurister har för mycket att göra innan dess!

Något måste göras innan dess! Det diskuteras nu på olika håll om man kan använda sig av Rikshandboken – som är barnhälosvårdens egen webbplats med kontrollerad och aktuell information och kunskap om barns hälsa och utveckling eller om man på andra vägar kan skapa uppdaterade riktlinjer och vägledning för vårdpersonal.

Till exempel så måste paragraf 3 i föreskriften, ”Användning av modersmjölksersättning” förtydligas eftersom den idag leder till missförstånd – som att vårdpersonal endast behöver informera om de anser att de gjort en bedömning att sådant behov föreligger.
Information ska ges oavsett till den förälder som efterfrågar det. Lagen om marknadföring av modersmjölksersättning kräver det.

Efter flera års arbete där jag hela tiden känt att det ändå går långsamt, långsamt framåt känns det nu som ett rejält fall bakåt. Det återstår alltså en hel del jobb och vad som händer med Nationella amningskommittén i framtiden och vilken form den kommer anta blir spännande att se.

Läs också del 1: Industriskräcken

Publicerat i amnings- och flaskmatningspolitik, Vården | 1 kommentar

Nationella amningskommittén 2015: Industriskräcken!

Det här är del 1 av 2 blogginlägg som handlar om Nationella amningskommitténs möte 2015.

Det som slog mig framförallt vid årets träff med Nationella amningkommittén var den absolut totala skräcken för att tillverkningssindustrin av modersmjölkersättning och flaskor och nappar ska komma in i de heliga rummen och sprida sin okritiska hållning påståenden om hur förträffliga just deras produkter är på att minska skrik, hålla koliken borta eller få bebisar att sova bättre. Det är ett mörkt hot och rädslan för att föräldrar ska luras in att använda produkterna för att sedan bli fast och ge upp sin amning var påtaglig under hela dagens konferens.

Föreningen Amnis berättar till exempel stolt om hur deras konferens kunde finansieras helt utan sponsring från barnmat eller ”bebispryttlar”. Vi får höra orofyllda berättelser om hur företag håller föreläsningar för vårdpersonal och berättar om grön och ekologisk mat men egentligen är de bara ute efter att sprida sitt varumärke. Och ersättningar som lovar att barnen kommer skrika mindre inom en vecka fast det inte finns någon evidens för det.

Vakna, vill jag bara skrika. Det är så här vårt samhälle funkar! Vi är överösta av reklam och budskap från alla håll och kanter. Det är en del i vårt dagliga liv att värdera, undersöka, bedöma och gradera innehållet i allt vi ser och läser och alla intryck vi får från marknadsföring och annonsering. Bebistiden är på inget sätt fråntagen detta. De flesta föräldrar är kloka, har en hjärna och kan tänka själva. De är vana att göra informerade val varje dag, oavsett om det handlar om vilken elbolag som ska väljas, vilka blöjor en ska köpa eller om jag vågar ta risken att låta en flaska ersättning ge mig en kvälls avlastning eller en napp kan lugna mitt barn tillfälligt.

Men amningen är så skör, så skör. En tillfällig flaska kan sabotera för den mamma som vill amma. Ja, det kan vara så. Därför är det så viktigt att det behövs mer information kring amning i samhället och till alla blivande och nyblivna föräldrar och all vårdpersonal som möter dessa föräldrar. Därför skapades Nationella amningskommittén för några år sedan som en gång om året samlar representanter från olika organsiationer som Barnläkarföreningen, Barnmorskeförbundet, Logopedförbundet, Amningshjälpen, barnhälsovårdsamordnare, barnmorskepsykologerna, Amningcentrum, Tandläkarförbundet med flera och så självklart de fyra myndigheterna som har ett delat ansvar för att främja amningen i Sverige, Livsmedelsverket, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Konsumentverket.

Sedan 2012 är Föreningen Flaskmatning i Sverige också en del av Nationella amningskommitten och vi är mycket stolta över att ha kunnat påverka kommittén att också se att det inte går att köra över föräldrar som vill flaskmata och att bra utbildning även inom flaskmatning måste ges till all vårdpersonal som möter föräldrar som just ska ha eller har fått barn. Bland annat var vi med och påverkade den strategiska planen för 2013-2016 genom en rad förslag som flera av dem implementerades i planen. Här kan du läsa mer om planen och våra förslag  – Så påverkade vi den strategiska planen för samordning av amningsfrågor.

En av de stora frågorna var att vi var med och påverkade det vägledningsdokument som planerades utformas för vårdpersonal både ska vara amningsfrämjande men också rådgivande och stödjande vad gäller modersmjölkersättning. Det uppdraget låg på Socialstyrelsen och i våras var jag inbjuden för att delta i ett möte med dem för att diskutera vägledningsdokumentet och nya riktlinjer för vårdpersonal. Jag var otroligt pepp på att höra mer om hur arbetet fortlöpte och när de nya riktlinjerna skulle kunna tänkas träda i kraft.

Men först en positiv nyhet. Livsmedelsverket lovade att se över om de kunde agera filter och informera om ersättningsprodukter på sin sida. Dels för att vara ett opartiskt filter mellan vården och industrin – men också för att föräldrar ska slippa ljuga att de är vårdpersonal för att kunna läsa mer om olika slags produkter. Läs mer om hur Nestlé lösenordsskyddade sina sidor för att föräldrar inte ska kunna komma åt dessa.

Del 2: Socialstyrelsens kalldusch

 

Publicerat i amnings- och flaskmatningspolitik, Vården | 1 kommentar

Nestle lösenordsskyddar sina informationssidor

Så, då har Nestlé  fattat att föräldrnestle1ar är smarta nog att klicka ja på knappen som frågar om de är vårdpersonal för att få information om modersmjölkesättning. Vad händer då? Öppnar man upp för att göra informationen mer tillgänglig och tar bort den där löjliga knappen?

Nej. För att undvika att föräldrar kommer åt informationen, lösenordsskyddar Nestlé istället sidan.

Eftersom lagen om modersmjölkersättning säger att produkten endast ska ges på inrådan av medicinsk personal (BB, BVC, MVC, apotek, läkare etc) men ändå säljs i vilken mataffär som helst, har de flesta tillverkare av ersättning trott att de kommer undan med en knapp på sin hemsida där man svarar ja eller nej på frågan om man arbetar som vårdpersonal. Först när man klickar ja får man tillgång till sidorna med produktinformation om modersmjölkersättning.

Det är ju inte”rocket science” direkt att klicka ja trots att man bara är en ”vanlig” förälder. Det hela är ju mest ett spel för galleriet för att Riksdagen beslutat om en jättetokig lag, men nu väljer alltså Nestlé att lösenordsskydda sidorna.

12164574_10153418999259191_607967462_o

Det är väldigt svagt att neka föräldrar viktig information som vårdpersonalen inte kan svara på eftersom de inte heller får adekvat komptensutveckling inom området och ofta vet föräldrarna redan mer än vårdpersonalen om olika produkter och hur de ska tillredas. Är det rätt sätt att tvingas besöka sin BVC för att dom då med lösenord ska gå in och läsa innantill från en hemsida? Är det inte bara att göra det krångligare för alla parter? Eller som en flaskmatande förälder skrev i en forum-grupp: ”Vad då inte får användas utan rekommendation från sjukhuspersonal? Vad har dom med detta att göra?”
Föräldrar som ger modersmjölkersättning är kunder! Behandla dem med respekt!

Publicerat i amnings- och flaskmatningspolitik, Vården | 1 kommentar

Amningen ökar igen – men stort bortfall i statistiken

Socialstyrelsen har idag publicerat sin årliga rapport om Amning och rökning i Sverige. Där beskrivs hur många barn som ammas vid olika åldrar. Under många års tid har amningen sjunkit i Sverige men i år har den fallande trenden avstannat.

Vid en veckas ålder ammades 96 procent av barnen i Sverige helt eller delvis, och vid två månader ammas 86 procent vilket är samma siffror som tidigare år men vid amningen av barn vid nio och tolv månaders ålder kan vi ses en svag ökning.

Däremot är det färre som rapporterat in statistik i år. Socialstyrelsen skriver: ”Jämfört med tidigare rapporter är årets resultat mer osäkra på grund av ofullständig inrapportering från Värmland, Uppsala och Stockholms läns landsting.”

Vad det beror på kan man bara spekulera i. En trend jag sett i olika forum kring flaskmatning är att föräldrar inte vill uppge på vilket sätt de matar sina barn eller vara med och bidra till statistiken. De anser att deras val av hur de matar sina barn är privat.

Uppdraget att samla in statistik över amning i Sverige idag ligger på BVC-mottagningarna. Det är därför det ständigt frågas om det ammas och förs in i journalerna vilket kan verka otroligt stressfullt för en del kvinnor. Upplevelserna om hur amningen funkar eller inte tas inte på allvar, man blir en siffra i statistiken. En del föräldrar vittnar om att man fått redogöra i centiliter om hur mycket man ammat och hur mycket barnet troligtvis fått i sig.
Det finns även dom som berättat att vissa BVC-sköterskor fuskat med statistik, skrivit att någon helammat fast man berättat att man ger flaska ibland.

Föräldrar tvingas svara på detaljerade frågor om sin amning, men när man frågar Nationella amningskommittén vad det finns för kvantitativa mål med amningsstatistiken i Sverige så svarar man att det finns det inte, eftersom det inte går att sätta den pressen på mammor eller på vårdpersonal att upprätthålla och nå sådana mål.

Så, amningsstatistiken borde förändras. Man borde lägga till uppgifter om vilken information man fått om amning och modersmjölksersättning, om man är nöjd med informationen och om man blivit väl bemött och respekterad. Och så tycker jag man borde fråga om man är nöjd med det sätt man matar sitt barn på, oavsett om det är bröst eller flaska, och att målet borde vara att 100% av föräldrar ska vara nöjda med hur  matningen går till.

Här kan man läsa mer om rapporten:
– Socialstyrelsen: Ökad amning men regionala skillnader

 

Publicerat i amnings- och flaskmatningspolitik | Lämna en kommentar