Amning påverkar inte IQ

Bebis
Jag är också smart!

En stor undersökning från Goldsmiths University of London har i dagarna kunnat visa att amning inte har någon som helst påverkan på barns IQ eller intelligens. 11 000 barn ingick i undersökningen.

Tidigare studier har visat ett visst samband mellan amning och intelligens men där sambandet snarare varit ärftliga. Föräldrar med högre IQ ammar i högre utsträckning.

Ett litet samband kunde ses hos ammade flickor i ålder två år som hade något högre IQ än sina icke-ammade kamrater men den skillnaden hade växt bort vid 16 års ålder.

De kognitiva förmågorna skiljer sig åt mellan barn och vuxna. Det är viktigt att identifiera faktorerna som ger upphov till skillnaderna men att amning som skulle ha betydelse i något så komplext som barns oliketer i IQ är mycket osannolikt, säger studiens co-leader Dr Sophie von Stumm.

Läs mer om studien här:

Läs också: