Därför bör man läsa lite om att flaskmata

Flaskmata bebis
En man flaskmatar sin bebis.

Allt färre barn i Sverige ammas fullt ut enligt WHO:s rekommendation. Rekommendationen som Sverige har förbundit sig att följa säger att barn bör ammas helt, utan någon annan föda än bröstmjölk, tills de är sex månader. En undersökning av Socialstyrelsen i augusti 2011 visar att av barn som var en vecka gamla ammades 97 procent, varav 85 procent helt. Det betyder att 15 procent av alla nyfödda barn flaskmatas helt eller delvis. Detta är en trend som hållt i sig de senaste åren.

Undersökningar visar också att hälften av de som flaskmatar inte följer instruktionerna för att tillreda modersmjölkersättning på rätt sätt. Det finns en uppsjö av faktablad, broschyrer och böcker i konsten att amma men väldigt lite för föräldrar som vill flaskmata.

Jag skickade ut en enkät som tvåhundra flaskmatande föräldrar svarade på. Där frågade jag hur man ser på flaskmatning, om man är nöjd med informationen kring amning man fått från vården och vad man ville veta om att flaskmata sina barn. Svaren visade att det man vill veta om ersättning och flaskmatning är bland annat att modersmjölkersättning tillgodoser spädbarns näringsbehov på ett bra sätt och att det är okej att ge ersättning utan att behöva motivera varför. Man vill också veta hur man tillreder ersättning, hur mycket man ska ge, vilka olika flaskor det finns och vilka olika sorters modersmjölkersättning som finns på marknaden.

Dessutom vill man gärna ha praktiska tips på hur man gör det enkelt för sig på natten eller när man ska ut och resa. Många hade velat ha en bok som gett svar på de här frågorna. Jag hoppas att den här bloggen kan ge svaren som folk söker efter.