Modersmjölkersättning lika bra som bröstmjölk

Bröstmjölk är inte bättre än modersmjölkersättning visar en ny studie från Ohio State University. Forskare har undersökt syskonpar där det ena barnet ammades och det andra gavs modersmjölkersättning och resultatet visar att det inte finns någon statistisk fördel för de ammande barnen utifrån elva olika jämförelseområden som bland annat fetma, astma, IQ och betende.

Studien är unik och jämför barn från samma familjer som rimligtvis har samma förhållanden för uppväxten. Tidigare har det varit svårt att jämföra barn som ammas med icke-ammande eftersom faktorer som föräldrars intelligens, socioekonomisk ställning med mera påverkat resultatet.

Resultatet av studien ställer de tidigare sanningarna om att bröstmjölk alltid är bäst lite på ända. I Ohio-studien fick forskarna ompröva idéen om att amning alltid resulterar i bättre hälsa för barnen. I 10 av de 11 utfallen var skillnaderna nära noll och i ett av utfallen, vad gäller astma, hade ammade barn till och med något sämre resultat än de flaskmatade.

Studien heter Is Breast Truly Best? Estimating the Effects of Breastfeeding on Long-term Child Health and Wellbeing in the United States Using Sibling Comparisons och är utförd av Cynthia G. Colen och David M. Ramey och publicerad i Social Science & Medicine 27 januari 2014.

Mer om undersökningen: