Julklappstips från Röda korset

Röda korset bebis

Vill du göra skillnad och ge en gåva så kan är ett tips att köpa babypaketet från Röda Korset. Förut0m blöjor, tvättservetter, schampo med mera innehåller det också en nappflaska.

Genom att stödja Röda Korset hjälper du människor på flykt. Många av de tusentals människor som flyr till Europa är små barn och babypaketen ger föräldrarna bättre möjligheter att sköta om sina barn på vägen.

Ett babypaket kostar 220 kronor och du hittar det här.

Nestle lösenordsskyddar sina informationssidor

Nestlé
Så, då har Nestlé  fattat att föräldrar är smarta nog att klicka ja på knappen som frågar om de är vårdpersonal för att få information om modersmjölkesättning. Vad händer då? Öppnar man upp för att göra informationen mer tillgänglig och tar bort den där löjliga knappen?Nej. För att undvika att föräldrar kommer åt informationen, lösenordsskyddar Nestlé istället sidan.

Eftersom lagen om modersmjölkersättning säger att produkten endast ska ges på inrådan av medicinsk personal (BB, BVC, MVC, apotek, läkare etc) men ändå säljs i vilken mataffär som helst, har de flesta tillverkare av ersättning trott att de kommer undan med en knapp på sin hemsida där man svarar ja eller nej på frågan om man arbetar som vårdpersonal. Först när man klickar ja får man tillgång till sidorna med produktinformation om modersmjölkersättning.

Det är ju inte”rocket science” direkt att klicka ja trots att man bara är en ”vanlig” förälder. Det hela är ju mest ett spel för galleriet för att Riksdagen beslutat om en jättetokig lag, men nu väljer alltså Nestlé att lösenordsskydda sidorna.

Det är väldigt svagt att neka föräldrar viktig information som vårdpersonalen inte kan svara på eftersom de inte heller får adekvat komptensutveckling inom området och ofta vet föräldrarna redan mer än vårdpersonalen om olika produkter och hur de ska tillredas. Är det rätt sätt att tvingas besöka sin BVC för att dom då med lösenord ska gå in och läsa innantill från en hemsida? Är det inte bara att göra det krångligare för alla parter? Eller som en flaskmatande förälder skrev i en forum-grupp:

Vad då inte får användas utan rekommendation från sjukhuspersonal? Vad har dom med detta att göra?

Föräldrar som ger modersmjölkersättning är kunder! Behandla dem med respekt!

Amningen ökar igen – men stort bortfall i statistiken

Socialstyrelsen har idag publicerat sin årliga rapport om Amning och rökning i Sverige. Där beskrivs hur många barn som ammas vid olika åldrar. Under många års tid har amningen sjunkit i Sverige men i år har den fallande trenden avstannat.

Vid en veckas ålder ammades 96 procent av barnen i Sverige helt eller delvis, och vid två månader ammas 86 procent vilket är samma siffror som tidigare år men vid amningen av barn vid nio och tolv månaders ålder kan vi ses en svag ökning.

Däremot är det färre som rapporterat in statistik i år. Socialstyrelsen skriver: ”Jämfört med tidigare rapporter är årets resultat mer osäkra på grund av ofullständig inrapportering från Värmland, Uppsala och Stockholms läns landsting.”

Vad det beror på kan man bara spekulera i. En trend jag sett i olika forum kring flaskmatning är att föräldrar inte vill uppge på vilket sätt de matar sina barn eller vara med och bidra till statistiken. De anser att deras val av hur de matar sina barn är privat.

Uppdraget att samla in statistik över amning i Sverige idag ligger på BVC-mottagningarna. Det är därför det ständigt frågas om det ammas och förs in i journalerna vilket kan verka otroligt stressfullt för en del kvinnor. Upplevelserna om hur amningen funkar eller inte tas inte på allvar, man blir en siffra i statistiken. En del föräldrar vittnar om att man fått redogöra i centiliter om hur mycket man ammat och hur mycket barnet troligtvis fått i sig.
Det finns även dom som berättat att vissa BVC-sköterskor fuskat med statistik, skrivit att någon helammat fast man berättat att man ger flaska ibland.

Föräldrar tvingas svara på detaljerade frågor om sin amning, men när man frågar Nationella amningskommittén vad det finns för kvantitativa mål med amningsstatistiken i Sverige så svarar man att det finns det inte, eftersom det inte går att sätta den pressen på mammor eller på vårdpersonal att upprätthålla och nå sådana mål.

Så, amningsstatistiken borde förändras. Man borde lägga till uppgifter om vilken information man fått om amning och modersmjölksersättning, om man är nöjd med informationen och om man blivit väl bemött och respekterad. Och så tycker jag man borde fråga om man är nöjd med det sätt man matar sitt barn på, oavsett om det är bröst eller flaska, och att målet borde vara att 100% av föräldrar ska vara nöjda med hur  matningen går till.

Här kan man läsa mer om rapporten:

Amning påverkar inte IQ

Bebis
Jag är också smart!

En stor undersökning från Goldsmiths University of London har i dagarna kunnat visa att amning inte har någon som helst påverkan på barns IQ eller intelligens. 11 000 barn ingick i undersökningen.

Tidigare studier har visat ett visst samband mellan amning och intelligens men där sambandet snarare varit ärftliga. Föräldrar med högre IQ ammar i högre utsträckning.

Ett litet samband kunde ses hos ammade flickor i ålder två år som hade något högre IQ än sina icke-ammade kamrater men den skillnaden hade växt bort vid 16 års ålder.

De kognitiva förmågorna skiljer sig åt mellan barn och vuxna. Det är viktigt att identifiera faktorerna som ger upphov till skillnaderna men att amning som skulle ha betydelse i något så komplext som barns oliketer i IQ är mycket osannolikt, säger studiens co-leader Dr Sophie von Stumm.

Läs mer om studien här:

Läs också:

Amning ger inte smartare barn

I morse publicerades en stor artikel i flera medier om en ny brasiliansk studie som menar på att barn som ammats är intelligentare än barn som vuxit upp på modersmjölkersättning. Detta är inget nytt. Med jämna mellanrum dyker de här undersökningarna upp och medierna älskar att göra klickvänliga rubriker i stil med ”Ammade barn blir smartare” eller som denna gång då man även för in inkomst som en variabel. Ammar mer och dina barn kommer tjäna mer pengar!?

Problemet med sådana här rubriker är att de sällan tittar ner djupare i siffrorna som oftast konstaterar att högutbildade föräldrar ammar mer än lågutbildade, föräldrar med högt IQ ammar mer än föräldrar med lägre IQ och intelligens är något man ärver. Så det handlar inte om bröstmjölken utan om ett helt annat mönster.

Och så även i den här nya brasilianska studien som förkastas Agnes Wold, professor immunologi.
– Studien är helt meningslös, säger hon till SVT Nyheter. Om man ska mäta barnens IQ måste man även mäta föräldrarnas då det är den viktigaste faktorn. Vi vet att IQ är ärftligt så det är den faktorn som påverkar mest. Därför är det anmärkningsvärt att det inte har räknats in.

I studien har man alltså helt missat att justera för moderns IQ. När man gör det så ser man inga effekter av intelligens och amning. T ex den här studien gjord på ca 5500 barn som visade att bröstmjölken inte hade någon effekt på barnens intelligens. Inte heller PROBIT-studien med sina 13000 deltagare kunde visa någon signifikant skillnad i IQ-test.

Man får heller inte glömma att den brasilianska studien är gjord på barn för trettio år sen. Idag är modersmjölkersättningen bättre och har flera av de här fleromättade fettsyrorna tillsatta i sig. Läs mer om TUMME-projektet här.

Modersmjölkersättning lika bra som bröstmjölk

Bröstmjölk är inte bättre än modersmjölkersättning visar en ny studie från Ohio State University. Forskare har undersökt syskonpar där det ena barnet ammades och det andra gavs modersmjölkersättning och resultatet visar att det inte finns någon statistisk fördel för de ammande barnen utifrån elva olika jämförelseområden som bland annat fetma, astma, IQ och betende.

Studien är unik och jämför barn från samma familjer som rimligtvis har samma förhållanden för uppväxten. Tidigare har det varit svårt att jämföra barn som ammas med icke-ammande eftersom faktorer som föräldrars intelligens, socioekonomisk ställning med mera påverkat resultatet.

Resultatet av studien ställer de tidigare sanningarna om att bröstmjölk alltid är bäst lite på ända. I Ohio-studien fick forskarna ompröva idéen om att amning alltid resulterar i bättre hälsa för barnen. I 10 av de 11 utfallen var skillnaderna nära noll och i ett av utfallen, vad gäller astma, hade ammade barn till och med något sämre resultat än de flaskmatade.

Studien heter Is Breast Truly Best? Estimating the Effects of Breastfeeding on Long-term Child Health and Wellbeing in the United States Using Sibling Comparisons och är utförd av Cynthia G. Colen och David M. Ramey och publicerad i Social Science & Medicine 27 januari 2014.

Mer om undersökningen:

Introducera under skydd av…

Många föräldrar som flaskmatar funderar över råden som ges vid matintroduktion, som att man ska ”introducera gluten i skydd av amning”. Vad innebär det egentligen och löper mitt barn risk att bli glutenallerigsk nu för att jag inte ammar?

Svaret är nej. Att introducera under skydd av amning betyder bara att man inte ska ge för mycket för fort. Små barns magar är mycket känsliga och därför är det bra att skynda långsamt och vara uppmärksam på hur barnet mår och anpassa matintroduktionen efter det.  Det här är det absolut viktigaste, att man inte börjat att ge för mycket på en gång. Det handlar inte om att koka potatis, mosa, sätta i stol, ta fram hakklapp, skål och sked – då är det för mycket menar Livsmedelsverket står bakom de nya matrekommendationerna för spädbarn som säger att man kan börja introducera mat från fyra månaders ålder om man vill. Rekommendationen är dock att bröstmjölk eller modersmjölksersättning ska vara huvudfödan tills barnet är sex månader men små smakprov från fyra månader är inte farligt.

För dom som inte ammar så ska man introducera under skydd av ersättning. Det vill säga, man ska inte ersätta ersättning rakt av med mat eller välling utan fortfarande introducera långsamt.  Ditt barn löper inte större risk att bli allergisk mot gluten, mjölkprotein, ägg eller något annat för att du inte ammar när du introducerar mat.

Bröstmjölken innehåller ingenting som gör barnet immun mot allergier under t ex införandet av gluten. Det handlar om att introducera långsamt och behålla ersättningen under tiden som basföda. Att ”introducera under skydd av” är en jättekonstig formulering och det är olyckligt att det på Livsmedelsverket har formulerats så här:

Om barnet får små mängder gluten medan det fortfarande ammas minskar risken för att barnet ska bli glutenintolerant.

Det är alltså fel. Gluten ska introduceras någonstans mellan fyra och sex månader för att barnet ska undvika att löpa risk att bli allergisk. Det har inget med bröstmjölken att göra.

Källor:

  • Intervju med Agnes Wold, professor immunologi och barnspecialist- och överläkare.
  • Norris, J.M., et al., Risk of celiac disease autoimmunity and timing of gluten introduction in the diet of infants at increased risk of disease. JAMA, 2005;293:2343-51.

Barn blir inte smartare av att ammas

Ett argument som då och då poppar upp som ett argument för amning och som media tycker är jätteroligt att skriva om är att ammade barn blir smartare än flaskmatade barn. I diverse olika artiklar vill man visa att ammade barn visar högre resultat på IQ-tester än icke-ammade barn.  Om man tittar lite närmare på de olika studierna så visar det sig att resultaten kan tolkas på olika sätt och att bröstmjölken egentligen inte i sig är skälet till att barnen visar bättre resultat på begåvningstester. Det är inte bröstmjölken eller amningen i sig som gör barnen smartare.

I en artikel som Läkartidningen publicerade 2008, Högre IQ hos ammade barn, menar man att ammade barn har sex IQ-poäng högre än för barn som inte ammats. Skälet menar man de fettsyror som bröstmjölken innehåller och som är viktiga för hjärnas utveckling som foster och spädbarn. Dessa fettsyror får alla barn via moderkakan under graviditeten men sen fylls det på via bröstmjölken. Artikeln hänvisar till två studier. En med tusen barn på 70-talet i Nya Zeeland och ett med tvåtusen barn på 90-talet i England. I studien har man rensat för faktorer som mammans egna IQ och sociala ställning.

Föräldrarnas IQ viktigare

Jag bad immunologen, läkaren och professorn Agnes Wold titta på studien och kommentera den.  Agnes har tittat på de olika studierna och konstaterar att det inte är bröstmjölken som har betydelse utan det är mammans IQ som långt mer är betydelsefullt för barnets IQ än bröstmjölken och amningen i sig.

– Barnen i de olika forskningsrapporterna är uppdelade på de tre olika genvarianterna av FADS2 CC, CG och GG och med avseende på uppfödningssätt. För varje grupp av barn visas även deras mödrars genomsnittliga IQ.  I Nya Zealandkohorten ser man att barnens IQ är mycket starkt kopplade till mödrarnas IQ, helt oavsett uppfödningssätt. Endast i en grupp ser man en skillnad på mer än 2 IQ-enheter mellan mödrarnas och barnens genomsnittliga IQ, nämligen i gruppen som har genvarianten GG. Där har ammade barn betydligt lägre IQ (sic!) än sina mödrar, medan de flaskuppfödda barnen har samma IQ som sina mödrar. Gissningsvis beror detta på att gruppen med GG-genvarianten är minst, vilket ger större utrymme för slumpen.

Samma mönster i den engelska undersökningen

– Om vi granskar sambanden mellan barns IQ och olika förklaringsfaktorer i den engelska kohorten så ser vi samma mönster. Endast i en grupp ser vi en skillnad om mer än två IQ- enheter mellan mödrarnas och barnens genomsnittliga IQ, även här i gruppen som har genvarianten GG. Här är det de flaskuppfödda barnen som har mer än åtta IQ-enheter högre IQ-värde än sina mödrar, medan de ammade barnen har marginellt lägre IQ än sina mödrar, säger Agnes Wold.

Mammans IQ styr

– Således finns inget stöd för slutsatsen att barnets IQ skulle öka av amning i sig, det är mammans IQ som helt styr barnets IQ och kopplingen mellan amning och barnets IQ beror på att kvinnor som ammar har rejält mycket högre IQ än de som ger flaska (97 mot 103 i Nya Zealand-kohorten och 96 mot 105 i den engelska kohorten).  Detta är precis vad man kommit fram till i alla studier hittills. Vi kan alltså lugnt konstatera att det inte finns något som helst belägg av att barn skulle bli smartare av att ammas, säger Agnes Wold.

Högutbildade kvinnor ammar längre

– Det är väl känt att föräldrarnas IQ är den viktigaste prediktorn för barnets IQ. Det är också väl känt att mammor med högre IQ ammar oftare än mammor med låg IQ, säger Agnes Wold.

En undersökning vid Uppsala universitet visade att socioekonomiska faktorer styr hur länge mammor ammar sina barn. Undersökningen genomfördes bland 37 000 mammor mellan 1993 och 2001 och visade att högutbildade kvinnor ammar längre. Vad detta beror på kan man spekulera i. En förklaring kan vara att högutbildade och ekonomiskt stabila föräldrar kan vara hemma längre med barnet vilket underlättar för amning. Ett annat skäl kan vara att kvinnor med hög utbildning får barn senare i livet, är äldre och därmed också kan ställa krav på kvalificerad vård och hjälp vid amningsproblem.

Svensk undersökning

Förra sommaren gjordes en svensk undersökning. Ulrika Birberg Thornberg på Linköpings Universitet menade att barn som ammades har några poäng bättre på begåvningstester än barnen som inte ammats lika länge. Studien är gjord på 28 barn och det man jämfört är om barnen ammats kort eller lång tid. Gränsen gick vid fem månader. Barn som ammades längre än fem månader visade bättre resultat. Fettsyrorna omega-3 och omega-6 som barnen får i sig via bröstmjölken uppges ha betydelse. Detta är ämnen som nu mer finns tillsatt i modersmjölksersättningen men flaskmatade barn är överhuvudtaget inte med i studien.

Även här har föräldrarnas intelligens större påverkan på barnens intelligens och någon hänsyn till föräldrarnas begåvningsresultat gjordes aldrig. Större studier behövs för att kunna göra ordentliga slutsatser.

Fettsyror i ersättningen

Egentligen spelar fettsyrorna ingen roll för barnens IQ-utveckling. Hade fettsyrorna spelat in så skulle de ha visats sig i de stora kohorter i undersökningarna från Nya Zeeland och England.  För den som ändå är orolig så kan man trösta sig med att i dagens modersmjölksersättning innehåller dessa fettsyror som är viktiga för hjärnan. Att barn får i sig fett är inte bara viktigt för dem som spädbarn utan viktigt så länge de växer. Studierna som görs är också bra eftersom man hela tiden upptäcker nya saker och kan förbättra modersmjölksersättningen för kommande generationer.

Läsa mer

För den som vill läsa vidare kan man söka efter Geoff Ders (Edinburgh University) stora metastudie på amning och IQ som omfattar 5000 barn och där man inte se några IQ-skillnader. Man jämförde också barn i familjer där ena barnet blivit ammat och det andra inte och hittade inga skillnader.

Här finns också mer att läsa:

UPPDATERAT JULI 2014: